Výstavu mistrovských replik Českých korunovačních klenot zajištuje produkční agentura REA models ve spolupráci s Mgr. Petrem Lukasem.

Mgr. Petr Lukas – kontaktní osoba pro všechny dotazy ohledně výstavy

+420 605 972 588
lukas@ceskekorunovacniklenoty.cz
www.letohradekbrno.cz

Ing. Mgr. Ondřej Mikulášek

+420 722 94 95 96                            
mikulasek@ceskekorunovacniklenoty.cz
mikulasek@reamodels.cz